Kommunlistan vill

Vi vill att kommuninnevånarna i mycket högre grad än idag ska vara med och bestämma vad kommunen ska arbeta med och var kommunen ska lägga sina resurser. Föreningar och byagrupper har ofta bra kunskaper och idéer när det gäller det egna området. Detta bör utnyttjas i högre grad av kommunen.

Kommunen är till för dig, det är du som är brukare av den kommunala servicen. Oavsett om du har dina barn i skolan eller dina anhöriga i äldreomsorgen, ska du vara nöjd med den service kommunen tillhandahåller.

Första steget till en genomgripande förändring i Älvdalens kommun
är att du röstar på Kommunlistan!

Vi vill skapa en positiv och öppen anda i hela kommunen. Älvdalens kommun har förutsättningar för att bli den plats där man formar sin framtid, bor, startar företag, flyttar sitt företag till, arbetar med trygghet och tillförsikt, sätter sina barn i någon av de mycket bra kommunala, eller eventuella friskolor, känner trygghet för att ens nära och kära får en god och respektfull omvårdnad på något av de äldreboenden som finns eller genom hemtjänstens försorg.

Vi vill att alla människor, både kommuninnevånare och besökare, ska känna att och uppleva att hela Älvdalens kommun tror på framtiden.

En enda röst kan vara avgörande för om vi skall få en ny kommunalpolitik i Älvdalens kommun.

Du kan rösta på Kommunlistan i kommunalvalet oavsett vilket parti du röstar på i Landstings- och Riksdagsvalet.