VAL 2014

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kommunlistan

    Du kan personrösta genom att sätta ett kryss
    för den kandidat du helst vill ska bli vald.
    Du kan inte personrösta på fler än en
    eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Lisbeth Mörk-Amnelius
 2. Östen Sjögren
 3. Patrik Ardefelt
 4. Birgitta Sjögren
 5. Alf Karlsson
 6. Stig Amnelius
 7. Sigrid Larsson
 8. Bo Olsson
 9. Stutt Elon Andersson
 10. Evy Lindén
 11. Per-Gunnar Jonsson
 12. Alvar Bäcke
 13. Olof Spånberg
 14. Anitha Jerlerud
 15. Thomas Olsson
 16. Lars-Erik Gråbergs
 17. Astrid Andersson
 18. Martis Stig Eriksson
 19. Ann-Sofie Hägglund
 20. Mari-Anne Eriksson
Älvdalen
0512-08915

I Landstingssvalet
samarbetar vi med Dalarnas Sjukvårdsparti.