Strandnära bebyggelse

De ändringar som har genomförts i miljöbalken avseende strandskydd har givit kommunerna ett större inflytande avseende strandnära bebyggelse.
Det krävs dock att kommunerna är proaktiva för att dessa nya möjligheter ska kunna utnyttjas. Om kommunen inte gör något, så blir den nya strandskyddsformuleringen snarare en begränsning i förhållande till den tidigare lagstiftningen. Genom så kallade LIS områden och stadsplanering kan kommunen få till bebyggelse i strandnära områden.
Kommunlistan ska verka för att kommunen i möjligaste mån ska hjälpa till så att de som vill bygga strandnära ska kunna göra det oavsett i vilken del av kommunen man än bor.
Detta var trots allt syftet med de nya reglerna för strandskydd.
Då syftet med strandskyddet har utökats till att gälla även för skydd av djur och växter i strandzonen, så kan man tolka det som att alla bäckar och tjärnar, hur små de än är ska utgöra strandskydd. Det blir då möjligt för kommunen att hindra bebyggelse i princip varsomhelst med en tillräcklig vid definition av vad ett vattendrag är.
Det är helt upp till den inspektör som är ute på plats att avgöra, vad som utgör strandskydd eller inte.
Länsstyrelsen kan ju bara reagera på de bygglov där kommunen har definierat strandskydd. Ingen kan anklaga en byggnadsinspektör för att missköta sitt arbete, om han gör sina bedömningar i enlighet med övriga landet.
Kommunlistan vill att det ska skrivas en tydlig policy för vilka vattendrag som ska utgöra föremål för strandskydd. Byggandet har drastiskt minskat i kommunen.
För att vända en neråtgående spiral, så måste man ibland lyfta blicken från sin egen navel.

whitecopamundial cr7boots2014 cr7onsale botasdefutbolcopamundial tacosdefutbol2013 blackoutsoccercleats leathersoccershoes cramponmessi2014 niketiempo2015 outletbotasfutbol