Kommunlistan för ärlighet och rättvisa i politiken.

Partiet bildades våren 2002 efter att några lokalpolitiker från Särna beslutat sig för att bilda ett eget parti i Älvdalens kommun. Politiker skall vara ärliga och driva en politik som gagnar hela kommunen.
Grundarna av Kommunlistan fann att de inte längre var välkomna i sitt gamla parti. Deras uppfattningar om ärlighet och rättvisa hade gjort dem obekväma i det politiska arbetet så till den grad att de blev utträngda från vidare politiskt arbete.

Med endast några månader kvar till valet blev det minst sagt bråttom. Partinamnet blev Särnalistan, eftersom de politiker som det gällde bodde i Särna. Tiden fylldes med möten för att få fram valsedlar, registrering hos valmyndigheten, annonsering med mera. Privata pengar lånades ut för tryckning av valsedlar, utskick till hushållen och så vidare. Men vi klarade det.

Vid valet som följde på hösten blev vi det största oppositionspartiet i Älvdalens kommun.

Vid vår analys av valresultatet visade det sig att inte mindre än 26 procent av våra röster kom från andra delar i kommunen, trots namnet Särnalistan. De väljarna hade alltså redan då förstått vårt budskap om att återinföra ärlighet och rättvisa i politiken.

Våren 2005 ändrade vi partinamnet till Kommunlistan vilket bättre täcker det faktum att vi i allra högsta grad arbetar för hela kommunens befolkning.

Vid 2006 års val höll vi i stort sett ställningarna från 2002 års val. Vi fortsatte med tre mandat i kommunfullmäktige, och har hela tiden haft representation i nämnder och styrelser.

Vid valet 2010 utökade Kommunlistan sina mandat från tre till fyra och kom att ingå i alliansen som då tog över styret i Älvdalens kommun.
De gångna åren har, på grund av kommunens dåliga ekonomi, varit mycket svåra och arbetsamma, med en del icke önskvärda nedskärningar med mera. Kommunen står fortfarande på en bräcklig grund, då det gäller ekonomin, med stora kommande tänkta investeringar.
Kommunens skuldbörda är alldeles för hög, (cirka 653 miljoner kronor) och kommande beslut, i den kommunala politiken, måste mer rikta in sig på den lagstadgade verksamheten inom skola, vård och omsorg än icke lagstadgad verksamhet.

whitecopamundial cr7boots2014 cr7onsale botasdefutbolcopamundial tacosdefutbol2013 blackoutsoccercleats leathersoccershoes cramponmessi2014 niketiempo2015 outletbotasfutbol